❤ TheDirector ✓ Passionately in tình yêu with Death the Kid ❤

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 24 years old
  • Los Angeles, California
  • Favorite TV Show: ❤ Soul EaterSword Art OnlineKuroshitsuji
    Favorite Movie: ❤ The Passion of the ChristKill Bill Vol. 1/2The Lord of the Rings
    Favorite Musician: ❤ Todd HaberkornImmediate MusicHillsong UnitedLinkin ParkReally Slow Motion
    Favorite Book or Author: ❤ The BibleRedwallMossflower
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
TheDirector đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
It’s nice to see this club is still alive and active. đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
jupp<3agree!! hơn một năm qua
smile
usuitakumi77 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Can u please participate in this ?
link đã đăng hơn một năm qua
smile
Kuro_Hyou666 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey, Jordan. If bạn end up coming back on here, send me a message sometime, it's been ages since I talked to you.

How are you, anyway? If bạn do get this. đã đăng hơn một năm qua