taylorine.

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female
  • The Land of Ooo, Canada
  • Favorite TV Show: Anime, Adventure Time, New Girl, Suburgatory, and Curb.
    Favorite Movie: Superhero Movie, Happy Gilmore,Hot Rod, Just Go with It, Blades of Glory
    Favorite Musician: Classified.
    Favorite Book or Author: manga and such.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cinnominbubble đã đưa ý kiến …
CANADIANS FOR LIFE!!! đã đăng hơn một năm qua
hixwerybrey đã đưa ý kiến …
i like rock of mami kawadi band .everyone.specailly boy. đã đăng hơn một năm qua
XxzBellazxX đã đưa ý kiến …
Hey,
what do bạn think of my new cover to make bạn feel my love?
:)
link đã đăng hơn một năm qua