Karolina

thành viên fanpop từ năm September 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alwaysforever đã đưa ý kiến …
Aw Thanks sweetie XD đã đăng hơn một năm qua
leytonfaan_18 đã đưa ý kiến …
link

Help, if bạn can Karolina! :) Just a few mottos would be awesome đã đăng hơn một năm qua
leytonfaan_18 đã đưa ý kiến …
THANKS KAROLINA! tình yêu you<333 đã đăng hơn một năm qua