Gabbz Bryce Girone-Tomlison-Mellark a.k.a Verified Directioner & Peeta người hâm mộ

thành viên fanpop từ năm April 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

harry_ginny33 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
xin chào thanks 4 the add :) đã đăng hơn một năm qua
heart
AliyAStyleS trao các điểm thưởng cho tôi về my images
F........FAITHFUL•❤
R........RELIABLE•✿
I.........INTRESTING•❤
N........NICE •✿
D........DIFFERENT•
S........SHARING✿
H........HELPFUL❤
I.........INCREDIBLE•
P........PATIENT•✿ đã đăng hơn một năm qua
tyler_has_swag đã đưa ý kiến …
Np thanks for the add back:) đã đăng hơn một năm qua
tyler_has_swag đã bình luận…
bạn cute 2:) hơn một năm qua
Emo_Muppet đã bình luận…
thx hơn một năm qua
tyler_has_swag đã bình luận…
np hơn một năm qua