Taehyung <3 (bts)

thành viên fanpop từ năm November 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
oh nooo >< why your School do this !!!I will miss bạn so hard >< đã đăng cách đây một tháng 1
twinklestar11 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
k so um my school decided to block fanpop so i wont be online anymre **im typing this from my sister's old pc and will not be able to get online much
~cat đã đăng cách đây một tháng 1
Ranty-cat đã bình luận…
whyyyyyyyy???? cách đây một tháng 1
Ranty-cat đã bình luận…
=( cách đây một tháng 1
GDragon612 đã bình luận…
oh noo >< I will miss bạn like hell my starchannie >> cách đây một tháng 1
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào ma starbabe wanna tham gia my Taehyun clubbie (TXT)
thank bạn so much!!!
link đã đăng cách đây một tháng 1