Mônica Araújo Lima

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female
  • Brazil
  • Favorite Book or Author: Comics, Mangas, Jane Austen and Neil Gaiman
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 7 clubs Die-Hard (7) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

vann trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Merry Christmas! =) đã đăng hơn một năm qua
spongeekat trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
ngẫu nhiên anime điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
Beriwan đã đưa ý kiến …
thanks for adding me back=D! đã đăng hơn một năm qua