thêm hình ảnh

Jane Austen Hình ảnh

thêm video

Jane Austen Video

tạo phiếu bầu

Jane Austen Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Emma Thompson
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Kate Winslet
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Mrs. Dashwood (Sense and Sensibility)
61%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Northanger Abbey
39%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Elinor and Edward from the 1995 movie
55%
45%
thêm jane austen số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Jane Austen Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm jane austen các câu trả lời >>  
viết bài

Jane Austen Các Bài Viết

thêm jane austen các bài viết >>  

Jane Austen đường Dẫn

thêm jane austen đường dẫn >>  

Jane Austen tường

smile
peteandco đã đưa ý kiến …
I'm đọc Sandition now. I've already read one version, but i found out there's another one, which end was written bởi Juliet Shapiro. I don't know which version i would prefer, but i feel curious about it :-) đã đăng hơn một năm qua
peteandco đã bình luận…
well now i've finished my reading, and definitively, i prefer the first version i read: Sandition: a novel bởi Jane Austen and another Lady. it's sticked thêm to Jane Austen's style hơn một năm qua
cloudy
opaquemystique đã đưa ý kiến …
I never wish to offend, but I am so foolishly shy, that I often seem negligent, when I am only kept back bởi my natural awkwardness. ~ Jane Austen (Sense & Sensibility) đã đăng hơn một năm qua
heart
peteandco đã đưa ý kiến …
I'm đọc now Juvenilia. I just tình yêu it, this is so funny! đã đăng hơn một năm qua