Sneha ♥

thành viên fanpop từ năm September 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
NadaMohamed đã đưa ý kiến …
happy valentine sweety đã đăng hơn một năm qua
Brandon-bro đã đưa ý kiến …
Hi I'm rebeccam17s boyfriend :) đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Aphrodite100 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I NEED TO TELL bạn SOMETHING REALLY IMPORTANT!!!!
IT'S SO IMPORTANT, I SHALL DIE IF I DON'T TELL YOU!!!!!!!!!!!!!
-----BREATH!!!----
IT-S....IT-S...
*COUGH*
hi!
ahhh...much better xD đã đăng hơn một năm qua
MaddyMalik đã bình luận…
-.- WOWWWWWWWWWWWWWW LMFAO YOUR SOOOOOOO CRAZY!!!! hơn một năm qua
MaddyMalik đã bình luận…
AND IM PROUD OF IT hơn một năm qua
Aphrodite100 đã bình luận…
LMAO XDD hơn một năm qua