from beginning to end

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • 190622 ♡ "no matter who bạn are, where bạn come from, who bạn love, i tình yêu each and every single one of bạn the same. you. you. you. i will always be bởi your side. so everyone, be happy and stay happy. thank you, i tình yêu you!" [190810 lee jooheon]
  • Favorite TV Show: link.link
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi my dear Mira sweetheart, Liana started a new thiết kế diễn đàn in DIY club. Check it out, you're welcome to share your ideas and help us create a new, beautiful club look 💜 link 💙💚 đã đăng cách đây 5 giờ
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
How are bạn my Minhyukkiequeenie?
Missing bạn so much!!!
Anything new bởi you?
hugs tình yêu kisses your Lion and Kat đã đăng cách đây 16 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
“October, baptize me with leaves! Swaddle me in corduroy and nurse me with chẻ, phân chia, split đậu xanh, hạt đậu soup. October, tuck tiny kẹo bars in my pockets and carve my smile into a thousand pumpkins. O autumn! O teakettle! O grace!”
🔥🎃🏮☕🥧🍊🔥🎃🏮☕🥧🍊🍂🔥🎃🏮☕🥧🍊🔥🎃🏮☕🥧🍊🍂🔥🎃🏮☕🥧🍊🔥🎃🏮☕🥧 đã đăng cách đây 16 ngày