a r e y o u t h e r e ?

thành viên fanpop từ năm September 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 22 clubs Dedicated (22) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

laugh
Hanii-shi đã đưa ý kiến …
tham gia my friend's IZ*ONE group?
link đã đăng cách đây 21 giờ
baaghi đã đưa ý kiến …
bạn sure seems được ưa chuộng đã đăng cách đây 4 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào my sweet Mira sunshine
I go on holidays until 7th January
will miss bạn so much

I wish bạn wonderful Merry giáng sinh and a happy new năm full of joy ,dreams,love,not so much stress
wishes,relax

take care of bạn my love

lots of tình yêu and kisees/hugs from Lion and me💖💖💖
buing buing đã đăng cách đây 4 ngày