Victoria

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 20 years old
  • Atlanta, Georgia
  • Favorite TV Show: Gravity Falls, Once Upon A time, Hart Of Dixie, The Middle
    Favorite Movie: Monte Carlo, Ever After, Ella Chuyện thần tiên ở New York
    Favorite Musician: Karmin, biểu tượng for Hire, Halestorm, The Civil Wars
    Favorite Book or Author: Matched Trilogy, Gallagher Girls Series, Project ELE, Just Ella
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

halle1283 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I tình yêu your biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
iva098 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
FOR VICTORIA JUSTICE bức ảnh FROM SUITE LIFE OF ZACK & CODY. đã đăng hơn một năm qua
iva098 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
FOR VICTORIA JUSTICE bức ảnh FROM SUITE LIFE OF ZACK & CODY. đã đăng hơn một năm qua