Kelly

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female, 20 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: Care Bears (80's and Unlock the Magic), TMNT 1987, MLP (G1 and FiM), The New Adventures of Winnie The Pooh, The Beatles Cartoon, Thomas and Những người bạn
    Favorite Musician: The Beatles, The Monkees, Rick Astley, Duran Duran, Pet cửa hàng Boys, Bee Gees, Foreigner
    Favorite Book or Author: No favorites. I tình yêu reading, though! :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

RocknRollSoul60 đã đưa ý kiến …
________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop

Thanks for being one of my best Những người bạn on the Internet. đã đăng cách đây 5 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Aw! You're welcome, Paulie. I say the same thing to you. cách đây 4 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
*hugs* cách đây 4 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
*Hugs back tightly* cách đây 4 ngày
Peaceandlove67 đã đưa ý kiến …
________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop đã đăng cách đây 8 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Aw! Thank you, Antonia! cách đây 7 ngày
BingoPB đã đưa ý kiến …
________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop đã đăng cách đây 8 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Thanks, Kayla! cách đây 7 ngày
BingoPB đã bình luận…
You're welcome, Kelly. cách đây 7 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
:-) cách đây 7 ngày