Kelly

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female, 19 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: The Care Bears Family, TMNT 1987, MLP 1986, MLP: FiM, The New Adventures of Winnie The Pooh, The Beatles Cartoon, Thomas and Những người bạn
    Favorite Musician: The Beatles, Rick Astley, Duran Duran, Pet cửa hàng Boys, Spandau Ballet, The Bee Gees, Foreigner
    Favorite Book or Author: No favorites. I tình yêu reading, though! :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BingoPB đã đưa ý kiến …
Hello, sweet friend. đã đăng cách đây một ngày 1
80smusiclover1 đã bình luận…
Hello, buddy. cách đây một ngày 1
BingoPB đã bình luận…
How are you? cách đây một ngày 1
80smusiclover1 đã bình luận…
:) cách đây 21 giờ
cake
80smusiclover1 đã đưa ý kiến về The Beatles
Happy Birthday, Paul! đã đăng cách đây 3 ngày
Rubyrings đã bình luận…
I một giây that! Have a happy one, Paul, we tình yêu you! Seventy-six... wow... cách đây 2 ngày
ktichenor đã bình luận…
Happy birthday to our special doe eyed Beatle! We tình yêu you!!! <3 <3 <3 <3 cách đây 2 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
:D cách đây 2 ngày
Peaceandlove67 đã đưa ý kiến …
Hello, my friend. đã đăng cách đây 4 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Hello, there, buddy. cách đây 4 ngày
Peaceandlove67 đã bình luận…
Are bạn doing okay? cách đây 3 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
:) cách đây 3 ngày