Kelly

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female, 20 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: The Care Bears Family, TMNT 1987, MLP 1986, MLP: FiM, The New Adventures of Winnie The Pooh, The Beatles Cartoon, Thomas and Những người bạn
    Favorite Musician: The Beatles, Rick Astley, Duran Duran, Pet cửa hàng Boys, Spandau Ballet, The Bee Gees, Foreigner
    Favorite Book or Author: No favorites. I tình yêu reading, though! :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
80smusiclover1 đã đưa ý kiến về The Beatles
Johnny. Oh, Johnny..... *Bursts into tears* đã đăng cách đây 3 ngày
ktichenor đã bình luận…
Rest in peace our Beatle Angel 💕😢 cách đây 2 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
I'll never understand why. cách đây 2 ngày
RetroRock64 đã bình luận…
😭 cách đây 2 ngày
60smusicluv đã đưa ý kiến …
Hi, Kelly! đã đăng cách đây 4 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Hi, Jan! cách đây 4 ngày
60smusicluv đã bình luận…
How are you? cách đây 2 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Glad to hear it! cách đây một ngày 1
cake
Rubyrings đã đưa ý kiến …
Hi, Kelly! Happy birthday! đã đăng cách đây 6 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Thank bạn so much, Layla! cách đây 6 ngày