Kelly

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female, 19 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: The Care Bears Family, TMNT 1987, MLP 1986, The New Adventures of Winnie The Pooh, Thomas and Những người bạn
    Favorite Musician: The Beatles, Rick Astley, Duran Duran, Pet cửa hàng Boys, Spandau Ballet, The Bee Gees, Foreigner
    Favorite Book or Author: No favorites. I tình yêu reading, though! :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
80smusiclover1 đã đưa ý kiến về The Beatles
Wow. I can't believe that it's been fifty-five years now since the Beatles released their very first album, Please Please Me. Time flies. đã đăng cách đây 11 giờ
Rubyrings đã bình luận…
Is today the anniversary? cách đây 11 giờ
80smusiclover1 đã bình luận…
Yes. It was released on March 22, 1963. cách đây 11 giờ
BingoPB đã bình luận…
Oh, wow! Another anniversary of a great Beatles album. cách đây 9 giờ
heart
80smusiclover1 đã đưa ý kiến về The Beatles
Don't bạn just find it very sweet whenever bạn see các bức ảnh of the Beatles playing and interacting with children? I certainly do. đã đăng cách đây 8 ngày
ktichenor đã bình luận…
I tình yêu those! They're so cute and sweet! cách đây 7 ngày
ktichenor đã bình luận…
The Beatles were always so good with kids! I just tình yêu them! :D cách đây 7 ngày
Rubyrings đã bình luận…
I know! The Beatles are so sweet in those! I find it's one of the most attractive things they can do! cách đây 7 ngày
Peaceandlove67 đã đưa ý kiến …
How do bạn like my icon? đã đăng cách đây 9 ngày