Kelly

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female, 19 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: The Care Bears Family, TMNT 1987, MLP 1986, MLP: FiM, The New Adventures of Winnie The Pooh, The Beatles Cartoon, Thomas and Những người bạn
    Favorite Musician: The Beatles, Rick Astley, Duran Duran, Pet cửa hàng Boys, Spandau Ballet, The Bee Gees, Foreigner
    Favorite Book or Author: No favorites. I tình yêu reading, though! :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Peaceandlove67 đã đưa ý kiến …
😨 đã đăng cách đây 4 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
*Holds bạn close and makes some soothing sounds* cách đây 4 ngày
Peaceandlove67 đã bình luận…
Thanks. That gives me something other than the pain in my arm to focus on. cách đây 4 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
You're welcome. I'm glad it gave bạn relief. cách đây 4 ngày
laugh
80smusiclover1 đã đưa ý kiến về The Beatles
"She's a drag. A well-known drag." đã đăng cách đây 10 ngày
Rubyrings đã bình luận…
"You turn the sound down on her and say rude things" cách đây 9 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
XD cách đây 9 ngày
ktichenor đã bình luận…
I tình yêu it when George is cheeky! He's so awesome! 💕💕 cách đây 8 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
He truly is! cách đây 8 ngày
RetroRock64 đã đưa ý kiến …
Hi, Kelly. đã đăng cách đây 15 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Hi, Lenny. cách đây 15 ngày
RetroRock64 đã bình luận…
Are bạn doing okay? cách đây 13 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
Yes, I'm doing okay. cách đây 13 ngày