thành viên fanpop từ năm May 2016

  • Male, 20 years old
  • Tennessee
  • Favorite TV Show: Don't watch much on the telly
    Favorite Movie: Too many
    Favorite Musician: The Beatles
    Favorite Book or Author: I don't read anything, unless I have to. Ha! Ha!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
yorkshire_rose đã đưa ý kiến …
Hi Paul.I'm so sorry for my late reply to your tường post.I don't have a laptop at the moment,not sure when I will be fully back here.Hope all is well with bạn and your family :) đã đăng cách đây 2 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
Thank you, Berni. All is well with me and my family. I hope all is well with you, too. cách đây 2 ngày
cool
ktichenor trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop đã đăng cách đây 2 tháng
ktichenor đã bình luận…
bạn đã đưa ý kiến the nicest person, well...here ya' go! :) cách đây 2 tháng
RocknRollSoul60 đã bình luận…
Thank you, Kirsten. cách đây 2 tháng
ktichenor đã bình luận…
You're welcome cách đây 2 tháng
BingoPB đã đưa ý kiến …
________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop đã đăng cách đây 2 tháng
RocknRollSoul60 đã bình luận…
Thanks, my friend. cách đây 2 tháng