thành viên fanpop từ năm May 2016

  • Male, 19 years old
  • Tennessee
  • Favorite TV Show: Don't watch much on the telly
    Favorite Movie: Too many
    Favorite Musician: The Beatles
    Favorite Book or Author: I don't read anything, unless I have to. Ha! Ha!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
The third part of my current người hâm mộ fiction is my 100th article! đã đăng cách đây 6 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
Jolly good! cách đây 5 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
I know, right! It's such a big achievement for me. cách đây 5 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
:) cách đây 5 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
:) cách đây 5 ngày
heart
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
*Relaxes bởi your side* đã đăng cách đây 9 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
*holds bạn close* cách đây 9 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
*Snuggles in your loving arms* cách đây 9 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
*kisses on the cheek* cách đây 8 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
So sweet! *Giggles* cách đây 8 ngày
kiss
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
*Gently strokes your mop-top* đã đăng cách đây 15 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
*rest head on your shoulder* cách đây 15 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
*Gazes lovingly at your sweet face* cách đây 15 ngày
RocknRollSoul60 đã bình luận…
*smiles* cách đây 14 ngày
80smusiclover1 đã bình luận…
*Smiles back* cách đây 14 ngày