thành viên fanpop từ năm May 2016

  • Male, 18 years old
  • Tennessee
  • Favorite TV Show: Don't watch much on the telly
    Favorite Movie: Too many
    Favorite Musician: The Beatles
    Favorite Book or Author: I don't read anything, unless I have to. Ha! Ha!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
You're... 
My Friend, 
my companion, 
through good times and bad 
my friend, my buddy, 
through happy and sad, 
beside me bạn stand, 
beside me bạn walk, 
you're there to listen, 
you're there to talk, 
with happiness, with smiles, 
with pain and tears, 
I know you'll be there, 
throughout the years!

This poem is in honor of our first friendship anniversary. ❤❤❤ đã đăng cách đây 23 giờ
RocknRollSoul60 đã bình luận…
Thank you. It's amazing that we've been Những người bạn for a year, yet I feel as if I've known bạn my whole life. cách đây 17 giờ
heart
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
ɪƒ ƴσυ'ʀє αʟσηe, 
ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ. 
ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ, 
ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ.
ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ, 
ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ. 
ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ, 
ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱile.
ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂, 
ɪ'ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє. đã đăng cách đây một ngày 1
RocknRollSoul60 đã bình luận…
Thank you. To you, too. cách đây một ngày 1
80smusiclover1 đã bình luận…
You're welcome. :) cách đây một ngày 1
RocknRollSoul60 đã bình luận…
You're right. cách đây 17 giờ
angelic
80smusiclover1 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I am deeply touched on how bạn saved Antonia from drowning. I know bạn would do the same for me. đã đăng cách đây một ngày 1
RocknRollSoul60 đã bình luận…
Yes, I would. I'm sure you'd do the same for me. cách đây một ngày 1
80smusiclover1 đã bình luận…
Yep. I'd do anything just to help my friends. ;) cách đây một ngày 1
RocknRollSoul60 đã bình luận…
*hugs* cách đây một ngày 1
80smusiclover1 đã bình luận…
*Hugs back* cách đây một ngày 1