thêm chủ đề trên diễn đàn

Nữ hoàng băng giá diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-30 trên tổng số chủ đề 30 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Need help with my Avatar looking for a cool anna one!  Twinkleninja 5 3689 cách đây 10 tháng
Let's predict the events of Nữ hoàng băng giá 2!  glelsey 4 8421 hơn một năm qua
does Elsa and Jack Frost ngày hoặc meet each other in the Nữ hoàng băng giá 2  SamanthaVaughn 2 6125 hơn một năm qua
~Frozen Theme Picture Contest~  rupsa 3 5880 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá biểu tượng Contest Round 1! *OPEN*  WinterSpirit809 1 4960 hơn một năm qua
yêu thích Nữ hoàng băng giá songs countdown *OPEN*  RoseOfRapunzel 7 4797 hơn một năm qua
Do bạn think Anna's underrated?  JadeTheKilljoy 21 9695 hơn một năm qua
Chatrooms  Simmeh 0 2957 hơn một năm qua
~❄~ Nữ hoàng băng giá biểu tượng Contest [Round 30: An biểu tượng of Anna's Concept Art ] ~❄~  3xZ 490 40740 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá Picture Contest! ROUND 1 (OPEN!)  blingz_13 10 3159 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá RP  Monmonny 1 2504 hơn một năm qua
~Frozen Collage Contest-Round 4 [July 08-July 15th]~  WinxStellaStar 28 8146 hơn một năm qua
~~~~~~~~~~~~ICON CONTEST ROUND 2~~~~~~~~~~~  KishaQuinones14 33 6531 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá picture CONTEST Round1: Anna (OPEN)  Anna_Franci 16 2135 hơn một năm qua
❄Frozen biểu tượng contest {Round 6}❄  SelenicSoul7 68 9918 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá and Wicked  moonmusic2009 0 2597 hơn một năm qua
(Is Nữ hoàng băng giá too new?) Nữ hoàng băng giá Roleplay  TotalDramaFan60 9 2121 hơn một năm qua
~Frozen funny/sad pictures~  WinxStellaStar 1 2099 hơn một năm qua
Make your own character in Nữ hoàng băng giá u will really tình yêu it  atranta 3 2694 hơn một năm qua
Do bạn Wanna Build a Snowman (reprise)  xArendelle 2 3991 hơn một năm qua
✳✳✳Frozen Picture Competition✳✳✳ [Voting ROUND 3] OPEN  Tashahealey 24 2942 hơn một năm qua
*Frozen themed biểu tượng contest*  Flora_Swift 13 2187 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá Picture Contest Round One Open  karinabrony 8 3806 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá (Elsa's powers)  Sweet_Angele 1 2124 hơn một năm qua
What do bạn think could have happened if Elsa was evil?  WinterFirefly 2 1526 hơn một năm qua
What Happened to Kristoff's Parents?  DisneyLovers123 2 2664 hơn một năm qua
Frozen's villain  PociandSmith 7 7254 hơn một năm qua
Nữ hoàng băng giá Club Activity  emerald_32 3 1906 hơn một năm qua
As much as i really thought this movie was brilliant in its own way  LisaForde2 1 1477 hơn một năm qua
Your Expectations on Nữ hoàng băng giá  LightningRed 2 1448 hơn một năm qua