thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Favorite Movie: Cars, Pocahontas, Beauty and the Beast, The Little Mermaid, Aladdin, Toy Story 2, The Lion King
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 22 clubs Dedicated (22) Die-Hard Fan in 21 clubs Die-Hard (21) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

DIAMELA đã đưa ý kiến …
Hey! So happy to see bạn here again! I miss your amazing crossovers đã đăng cách đây 9 tháng
smile
OnceUponASptmbr trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Greetings, LightningRed ☺ Thanks so much for your awesome câu hỏi kiểm tra questions!!! I especially enjoyed the ones from the Pixar section 😃 I had to guess a lot on the threat rating assigned to each superhero in "The Incredibles," as I've only seen that film a handful of times -- I was tempted to cheat but I didn't 😇 But, that was a really interesting theme, and bạn def added some easy ones as well 👏 👏 đã đăng hơn một năm qua
big smile
Starfox2000 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful các biểu tượng :3 đã đăng hơn một năm qua