I'm thinking of a number between one and ten and I don't know why.

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female
  • England
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 43 clubs Dedicated (43) Die-Hard Fan in 26 clubs Die-Hard (26) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
. đã đăng cách đây 20 ngày
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Your thông tin các nhân banner is so cool~! đã đăng cách đây 20 ngày
glelsey đã bình luận…
Thank you, and thanks for all the props! :D cách đây 19 ngày
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my links
xin chào there, it's been ages, how have bạn been doing so far? ^__^ đã đăng cách đây 20 ngày
glelsey đã bình luận…
Heya! I'm fine, thanks! Hope bạn are well too! :) cách đây 19 ngày