tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 16 clubs Dedicated (16) Die-Hard Fan in 14 clubs Die-Hard (14) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi Hans. đã đăng cách đây một tháng 1
smile
NoLoser-cret trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Well that is good :) đã đăng cách đây 2 tháng
crying
Simmeh đã đưa ý kiến về Rick Grimes
Andrew lincoln đã đưa ý kiến he's going to leave the show... đã đăng cách đây 2 tháng