Miss Chromatica

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 27 years old
  • Santa Monica California, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

levinstein đã đưa ý kiến …
Hate Killed as All. Racism is Bullshit. Now I Stand with Black Communities to Stand Justice & Peace for All. Let's Protest to End Racism! #BlackLivesMatter đã đăng hơn một năm qua
levinstein đã đưa ý kiến …
#BlackOutTuesday đã đăng hơn một năm qua
levinstein đã đưa ý kiến …
#BlackLivesMatter đã đăng hơn một năm qua