thành viên fanpop từ năm August 2009

  • 48 years old
  • Favorite TV Show: Friends, Monk,
    Favorite Movie: ngôi sao Trek,GI Joe,Watchmen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

doubletrouble7 đã đưa ý kiến …
hi james32,tori here well what's up? when i went to the store the other ngày i saw Halloween stuff gee whiz well fall is on it's way.
do bạn like the 80's?
i tình yêu that hiển thị inspector gadget.
not the movie but the tv series is funny.
bye now đã đăng hơn một năm qua
heart
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Merry giáng sinh đã đăng hơn một năm qua
kiss
shenelopefan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn ARE JUST
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█░ █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░ █░░░█░ █▄▄
copy this to everyone who is awesome to bạn :) đã đăng hơn một năm qua