thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Favorite TV Show: Pokemon / The Simpsons / The Big Bang Theory / Sonic
    Favorite Movie: I forgot the name of it!
    Favorite Musician: uh... I don't really know
    Favorite Book or Author: Diary Of A Wimpy Kid
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

fansommer đã đưa ý kiến …
IM BACK~~~
(I hope everyone has an awesomesauce year~) đã đăng hơn một năm qua
laugh
pipiqueen trao các điểm thưởng cho tôi về my images
u r bức ảnh is pretty funny.................................(just joking............!!!!!!!!!) and great to meet ya............. đã đăng hơn một năm qua
fansommer đã bình luận…
thx! :p hơn một năm qua
smile
BettyTheWolf trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào heres a gift! :) đã đăng hơn một năm qua
fansommer đã bình luận…
thx! =3 hơn một năm qua