Diamond the Hedgehog

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 25 years old
  • Marseille, France
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

darksilver đã đưa ý kiến …
Ms. Diamond... Its been too long đã đăng hơn một năm qua
heart
DiamondShadow đã đưa ý kiến …
Gosh, i'm so sorry, I didn't touch my account quite a long time!!!!!!!!!!! o.0 Excuse me, I hadn't time!!!!!!! (love uuuuuu! <3 ) đã đăng hơn một năm qua
breezethecat đã bình luận…
loves bạn too >w<~ <3 hơn một năm qua
breezethecat đã đưa ý kiến …
xin chào Diamond! remember me? XD yeah it's me breezethecat,mann I'm missing ya a lot!! I hope one ngày I can talk to bạn like old times :3 bye-nyan~ đã đăng hơn một năm qua
DiamondShadow đã bình luận…
Sure I remember you!!!!!!! :') I'm soooooo sorry, it's been 1 năm cách đây than I didn't touch my account!!!! Sooo sorry darlin!!!! :) hơn một năm qua