Jon Lachonis

thành viên fanpop từ năm November 2006

  • Male, 53 years old
  • Favorite Movie: ngôi sao Wars, Pulp Fiction, Seconds, Phantasm, A Zed and Two Noughts,
    Favorite Musician: Alice In Chains, Leonard Cohen, Fleetwood Mac
    Favorite Book or Author: rum Punch, The Stand, The Man In The High lâu đài
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

docarzt đã đưa ý kiến về Nhật ký ma cà rồng
link
đã đăng hơn một năm qua
jarik trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks for putting a link to the Supernatural anime series. It saves me the trouble of doing so. đã đăng hơn một năm qua
DarthVibbert trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Mất tích xem trước clips đã đăng hơn một năm qua