Paul Levinson

thành viên fanpop từ năm December 2006

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 11 clubs Dedicated (11) Die-Hard Fan in 8 clubs Die-Hard (8)

thông tin trên tường của tôi

laugh
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
điểm thưởng just for being a dedicated fanpopper!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Pick Outlander's new spot look:

link

link đã đăng hơn một năm qua
smile
TheCountess đã đưa ý kiến …
Thank bạn for the add back. :) I noticed that bạn wrote a few thêm reviews, but I'm not fond of spoilers. I'm a bit behind with my viewing, so I'll read them after I catch up. I suspect thêm các điểm thưởng will be coming your way soon though. ;) đã đăng hơn một năm qua
PaulLev đã bình luận…
Thanks! hơn một năm qua
TheCountess đã bình luận…
bạn are quite welcome! :) hơn một năm qua