Paul Levinson

thành viên fanpop từ năm December 2006

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
điểm thưởng just for being a dedicated fanpopper!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
drewjoana trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Pick Outlander's new spot look:

link

link đã đăng hơn một năm qua
smile
TheCountess đã đưa ý kiến …
Thank bạn for the add back. :) I noticed that bạn wrote a few thêm reviews, but I'm not fond of spoilers. I'm a bit behind with my viewing, so I'll read them after I catch up. I suspect thêm các điểm thưởng will be coming your way soon though. ;) đã đăng hơn một năm qua
PaulLev đã bình luận…
Thanks! hơn một năm qua
TheCountess đã bình luận…
bạn are quite welcome! :) hơn một năm qua