a girl with dreams :D

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female, 28 years old
  • my box, Walking in a winter homless land:}
  • Favorite TV Show: Family Guy, Vampire Diaries,
    Favorite Movie: Ginger Snaps, Cursed, Drag me to Hell,
    Favorite Musician: Paramore, Avenged Sevenfold, Utada, Chiasm, Ladygaga, Cascada, and many thêm
    Favorite Book or Author: The house of ngiht series, Blood and Chocolate, Beastily, The lovely bones(:
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

chris2010_2010 đã đưa ý kiến …
tình yêu ur pics! đã đăng hơn một năm qua
summer448 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
:) ngẫu nhiên điểm thưởng (: đã đăng hơn một năm qua
gymnastlover trao các điểm thưởng cho tôi về my images
for an awesome biểu tượng and being in alot of cool các câu lạc bộ đã đăng hơn một năm qua