Quantum Thief Guardian

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Kampfer,Code Geass,Vampire Knight,Inazuma Eleven,D.N.Angel,Vampire Diaries
    Favorite Movie: Howl's moving Castle,Initial D,Death Note,Hugo,Thief Lord
    Favorite Musician: Relient K,Rev Theory,A change of Pace,Every Avenue,Cartel,Hit the Lights
    Favorite Book or Author: Vampire Diaries:The Return:Midnight,The Iron Queen,Matched,ShadowFever,Clockwork Angel,Eyes like Stars,I am J,Frozen Fire,Five Flavors of DUMB
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
bladeangel đã đưa ý kiến về Randy Cunningham: 9th Grade Ninja
Can't wait to watch the show! đã đăng hơn một năm qua
little-maosmi đã đưa ý kiến …
thanks for the add back đã đăng hơn một năm qua
little-ciel đã đưa ý kiến …
xin chào making a new kh game want to help us. đã đăng hơn một năm qua