thành viên fanpop từ năm September 2012

  • Female, 23 years old
  • Favorite Musician: EXO, Shinee, A màu hồng, hồng and Super Junior
    Favorite Book or Author: Nabari no Ou
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

RomanoItaria3 đã đưa ý kiến về Hetalia
Am I stuck in here forever? How do I leave? đã đăng hơn một năm qua
Dudespie đã bình luận…
There is no way out.... hơn một năm qua
RomanoItaria3 đã đưa ý kiến …
Bye everyone đã đăng hơn một năm qua
smile
JennaStone22 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
hello đã đăng hơn một năm qua