thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female
  • Favorite TV Show: Friends, Charmed, Buffy the Vampire Slayer, Outlander, Haunting of đồi núi, hill House, Stranger Things, The Tribe, The Society, Grimm, ngôi sao Trek Voyager
    Favorite Movie: The Dark Crystal, The Last Unicorn, Twilight series, Harry Potter, Hunger Games and many thêm
    Favorite Musician: Within Temptation, The Birthday Massacre, Nox Arcana, Taylor Davis, Malinda Kathleen Reese
    Favorite Book or Author: A Great but Terrible Beauty, Night World, The Secrets of Crickley Hall, A Girl's Guide to Vampires, The Marked Girl, Disney's A Twisted Tale series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Swanpride đã đưa ý kiến …
Five đã đăng cách đây 3 tháng
Swanpride trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Four đã đăng cách đây 3 tháng
Swanpride trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Three đã đăng cách đây 3 tháng