Iti

thành viên fanpop từ năm September 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12) Fanatic in 4 clubs Fanatic (4)

thông tin trên tường của tôi

smile
twihard203 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! Happy Birthday 🎉
I haven’t been on for a few years and just came back. I’m sending bạn a link in your inbox, it’s to a beautiful banner bạn posted. I hope you’re doing well. It’s nice to see some people from 5 years cách đây are still here. đã đăng cách đây một tháng 1
nmdis đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
I'll be turning 24 after few months. It's so amazing how although I login very rarely here I always come back around. It's so fascinating how impactful fanpop have been in my life :)
Thank bạn so much everyone who are keeping this alive and hope bạn all have amazing lives ahead! đã đăng cách đây 6 tháng
elsafan1010 đã bình luận…
I'v never seen bạn in fanpop but thanks for the nice words. And happy birthday from now, :) cách đây 6 tháng
wavesurf đã bình luận…
Happy Birthday, Nmdis!!! Wow, I haven't seen bạn in ages :) I hope you're weli<3 cách đây 6 tháng
smile
jessowey trao các điểm thưởng cho tôi về my images
please join:

link đã đăng cách đây 8 tháng