Iti

thành viên fanpop từ năm September 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12) Fanatic in 4 clubs Fanatic (4)

thông tin trên tường của tôi

smile
jessowey trao các điểm thưởng cho tôi về my images
please tham gia my new club:

link

feel free to add các biểu tượng hoặc anything if bạn wish also please ask your Những người bạn i need thêm những người hâm mộ đã đăng cách đây 4 tháng
smile
twihard203 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! Happy Birthday 🎉
I haven’t been on for a few years and just came back. I’m sending bạn a link in your inbox, it’s to a beautiful banner bạn posted. I hope you’re doing well. It’s nice to see some people from 5 years cách đây are still here. đã đăng hơn một năm qua
nmdis đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
I'll be turning 24 after few months. It's so amazing how although I login very rarely here I always come back around. It's so fascinating how impactful fanpop have been in my life :)
Thank bạn so much everyone who are keeping this alive and hope bạn all have amazing lives ahead! đã đăng hơn một năm qua
elsafan1010 đã bình luận…
I'v never seen bạn in fanpop but thanks for the nice words. And happy birthday from now, :) hơn một năm qua
wavesurf đã bình luận…
Happy Birthday, Nmdis!!! Wow, I haven't seen bạn in ages :) I hope you're weli<3 hơn một năm qua