thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Favorite TV Show: Fairy Tail, Invader Zim, AND MANY OTHERS :D
    Favorite Movie: Hunger Games, How To Train Your Dragon
    Favorite Musician: B-Side Basterds,(<--- yes that is spelled right, their band mispelled "bastards" on purpose),Mischeif Brew, Grain Assault
    Favorite Book or Author: Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay, River World series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Blaze_of_Ares trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey, bạn on? đã đăng hơn một năm qua
TheAdventGhost đã đưa ý kiến …
Have bạn watched Chrome Shelled Regios? đã đăng hơn một năm qua
Jennifer0 đã bình luận…
nope hơn một năm qua
Blaze_of_Ares trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for joining my diễn đàn and welcome. đã đăng hơn một năm qua