Alpha và Omega Wall

hiển thị các bài viết 1181-1190 của 21142

commanderwolf đã đưa ý kiến …
who wound win kate vs garth đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
kate hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
i made a phiếu bầu of this question.. (i think kate) hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Kate......nut Garth is very good too hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
*but hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
who's your yêu thích chó sói, sói in alpha and omega đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
KATE hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
my is kate hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Humphrey and kate and garth hơn một năm qua
pabloescaval đã đưa ý kiến …
the troll is gone, link đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
HEEAAAAAL YEAH hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
thats funny hơn một năm qua
mattwolf199 đã bình luận…
yeaaaaa hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
is the troll gone? đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
no, she will most likely make another account hơn một năm qua
monkey
dontforgetme đã đưa ý kiến …
TO ALL, báo cáo KAT113 AND ASK FOR A IP BAN ESLE SHE DOESEN'T STOP đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
ya hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
with u bro hơn một năm qua
mischievous
dontforgetme đã đưa ý kiến …
im going to ignore kat wanna know why I HAVE A LIFE >:D đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
nice hơn một năm qua
crying
alvin33355 đã đưa ý kiến …
bye guys...i will not come back:( gonna miss everyone:( :(:(:( đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
D: i hope i see bạn soon and i will not forget bạn hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
:) thank bạn so much appreciate it.:) will miss u too hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
wat that sucks hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã đưa ý kiến …
I'M IN 4TH PLACE!!!!!!!!!!! OMG!!!!! I'VE BEEN WAITING FOR THIS SOOOOOOOO LONG!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
CONGRATZ :D I JUST SAW IT :D hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
thanks! hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
yes! bạn should! LOL!!!!! hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
MY CLUB AND MY BITCHES HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!! XDXDXD đã đăng hơn một năm qua
katealphawolf1 đã bình luận…
hell no bitch!>:( hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại on tdu2 i reaced 371 kilomther an hour! (tuned mercedes SLR mclaren roadster 722s) đã đăng hơn một năm qua
HumphreyAlpha đã bình luận…
Awesome! hơn một năm qua
big smile
Kat112 đã đưa ý kiến …
I'M GOING TO BE HERE EVERY ngày ALL ngày CAZ ITS MY CLUB XD XD XD XD XD LOLOLOLOLOLOLOLOL đã đăng hơn một năm qua
katealphawolf1 đã bình luận…
fuck u why do u have 2 bemaen are psyducksuckdick?u act like her she is a trol on u tube hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
A&O IS SHIT JUST LIKE ALL OF bạn chó sói, sói FUCKERS XD HAHAHA!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
katealphawolf1 đã bình luận…
it's not nice 2 about ur self hun!>:) hơn một năm qua
mischievous
Kat112 đã đưa ý kiến …
YOUR ALL MY BITCHES NOW HAHAHAHAHAHHAAH XD ITS MY CLUB!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
katealphawolf1 đã bình luận…
die chó cái, bitch hơn một năm qua
humphrey202 đã đưa ý kiến …
( sigh) reported her again. đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
annoying huh? hơn một năm qua
humphrey202 đã bình luận…
ok just to get your mind off the troll go on bạn tube and look up DO NOT TRY THIS SONG it is spelled exactly like that in capitals. hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
i reported like 200 times... hơn một năm qua
mischievous
Kat112 đã đưa ý kiến …
BOW DOWN TO ME chó sói, sói FUCKERS I HAVE TAKEN OVER THE CLUB XD đã đăng hơn một năm qua
humphrey202 đã bình luận…
fuck off hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
THIS IS MY CLUB HAHA hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
I KNOW bạn ALL ARE chó sói, sói FUCKERS BUT WHO KNEW bạn WHERE ALL COWARDS XD đã đăng hơn một năm qua
smile
dontforgetme đã đưa ý kiến …
who want's t chỉnh sửa a picture for me? đã đăng hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
DO YOUR OWN SHIT FURFAG XD hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
I'd lik to hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
its a bóng đá team in the netherlands, their colours are white and red (and their logo is a guy with a beard) hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
THIS MOVIE IS SOME REAL SHIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!XDHAHAHA đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kat112 đã đưa ý kiến …
this club sucks HA just like the movie XD đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kat112 đã đưa ý kiến …
chó sói, sói FUCKERS WHERE ARE YOU!!!!!!! HAHAHA XD đã đăng hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
MY CLUB NOW HAHA I'LL BE HERE EVERY ngày ALL ngày SO ARE bạn ALL GOING TO BE PUSSY chó sói, sói FUCKERS FURFAG'S XD đã đăng hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
GO!GO!GO! and don't come back XD hahahahahahah đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
i have a good idea for a video: tape the moment when the chịu, gấu ccub askes: what are bạn and after that hiển thị the song im a trái chuối, chuối xD (i cant chỉnh sửa video but i can give idea's) đã đăng hơn một năm qua
big smile
Kat112 đã đưa ý kiến …
run away runts!!!!!!! HAHAXD đã đăng hơn một năm qua
Ignas357 đã bình luận…
bạn fail as a troll, no offence. hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
hahaXD hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
THIS IS MY CLUB NOW BITCHES HAHAHAHA!!!!!! >:D đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
nope. It's noone's club hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
ITS MINE NOW FURFAG XD HAHA hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
hah hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
THIS IS MY CLUB NOW BITCHES HAHAHAHA!!!!!! >:D đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
who wants to do some roleplay đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
ok why not ( hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
but not right now the toilet calls me hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
im back hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
gay XD hơn một năm qua
HumphryOmega đã đưa ý kiến …
ok, eveyone (especially the ones arguing with the troll) just stop commenting, ignore, and report. -_- not that hard đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
ok, but i tình yêu trolling trolls >.> but ill stop it hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
ok hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Um, reporting never works ftr hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
*ftt hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
bạn cant take over some one else club kat112
ha ha its not my but its the peoples club so just go đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
he is just a troll that cant troll so he spams >.> hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
im the best troll he is just my chó cái, bitch hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
thats funny hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
HAHAHAHAAH!!!!!!!!!!!!!! bad movie chó sói, sói loser's XD đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
your mmom sucked me ; hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
haha!!!! your mine now >:D hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
chill out furfag if bạn like fucking pigs not my problem XD and i'm a girl dome đít, mông, ass ZD hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
ooh kat112 bạn call us chó sói, sói fuckers? the only animal i ever fucked was your mom đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
burn hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
oh no its back đã đăng hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
hahaXD hơn một năm qua
big smile
Kat112 đã đưa ý kiến …
i think bạn know runt XD đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
im am making a pack if bạn want to tham gia post some thing on here đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
shure why not hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
ok! I'll join!! hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
give me this link please hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
is the troll gone đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
how are u sure? hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
it was not texting for a long time hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
ok hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
whats wrong chó sói, sói fuckers i thought bạn were alpha's why are bạn scared? XD just leave with your tail between your legs BITCHES XD đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
chó cái, bitch please the only animal that i ever fucked was your mom hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
play my Little bitchXD hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
play my Little bitchXD hơn một năm qua
Kat112 đã đưa ý kiến …
remember yesterday when I đã đưa ý kiến A&O sucked well i just want to say IT STILL DOSE HAHAHA!!!!!!!!!!! XD đã đăng hơn một năm qua
Ignas357 đã bình luận…
*does hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
i know right XD hơn một năm qua
angry
commanderwolf đã đưa ý kiến …
ooooh noooooo đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
troll is back hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
hi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HAHAHA hơn một năm qua
laugh
Kat112 đã đưa ý kiến …
HI chó sói, sói fuckers miss me XD đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
ok if bạn are a chó sói, sói want would bạn be a alpha hoặc a omega đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Alpha! But I tình yêu omegas! hơn một năm qua
humphrey202 đã đưa ý kiến …
i think the troll is gone.... đã đăng hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
Yep hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
That was the most horrible troll ever! that fat kid caligula was better hơn một năm qua
Kat112 đã bình luận…
hi XD hơn một năm qua
anubis210 đã đưa ý kiến …
i un-fanned this spot...why am i on the người hâm mộ danh sách again? đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
why un-fanned u this spot? hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
yay! hơn một năm qua
anubis210 đã bình luận…
oh rite hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
who plays tdu2 on ps3? (sorry for the offtopic post) đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
i play ps3 hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
TdU2?Hold on let me process what that is...Test Dive Unlimnited 2? hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
yes thats test drive unlimited 2 hơn một năm qua
smile
Omega90 đã đưa ý kiến …
Anyone ever here of the song "Hello"?It's bởi Martin Solveig and Dragonette.Not sure why but when I listen to it,I think of AaO. đã đăng hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
Ya I hear it on a commercial i think, very được ưa chuộng song. But when I hear tình yêu the way bạn lie pt 3 bởi Skylar Grey I think of A&O. hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Nice,I like that song too.Well just about any song I think gives me story/comic/live-action shorts ideas. hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Everytime I her a song that makes my imagination boom,I think of the other members of the club.I don't know what everyone looks like,so I imagine the people I know IRL,except slightly different looking. hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
every ngày im going to put a new bức ảnh of a chó sói, sói and put it as my main bức ảnh đã đăng hơn một năm qua
shawnroberts55 đã bình luận…
sound cool to me:) hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
new bức ảnh of the ngày hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
i got a new bức ảnh of a chó sói, sói đã đăng hơn một năm qua
garth21 đã bình luận…
kewl!!! hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
xin chào every one wats your yêu thích chó sói, sói in alpha and omega đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Huphrey and hoặc kate hơn một năm qua
SexyRenamon đã bình luận…
kate...... girl power yo LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
humphrey202 đã bình luận…
humphrey hơn một năm qua
humphrey202 đã đưa ý kiến …
may i have your attention please? i have officialy reporterted the new troll found today. i hope she gets kicked off. đã đăng hơn một năm qua
humphrey202 đã bình luận…
she is the biggest troll i have ever seen. hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
ok hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
I wonder if I can get someone to develop it.And then get a patent,then there will be less trolls but it might be a difficult thing because trolls will always find a way to hate because...war,war never changes. hơn một năm qua
katealphawolf1 đã đưa ý kiến …
please sub my Youtube channle and watch my vidz.
link: link đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
umm ok hơn một năm qua
katealphawolf1 đã bình luận…
thx!:) hơn một năm qua
wolf9 đã bình luận…
sure hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
xin chào everyone, how is the club holding up, (Are we getting trolls?) đã đăng hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Yeah,and this one appeared today.God there should be a vote to block,that would really keep this club in order. hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
i đã đưa ý kiến it was a she to piss him off >.> hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
ok hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
hello every one đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
hello! hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
Hello. hơn một năm qua
wolf9 đã bình luận…
hello hơn một năm qua
big smile
alvin33355 đã đưa ý kiến …
YAY! i moved 2 page! now on page 8 (and i think we got rid of the troll;) đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
yes!! hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
yaaaaaaaaaay! I hope i di chuyển up to 2 place, hoặc at least a highr levle, I reeeeeeeaaaaaaaaaaalllllyyyyyyy deserve it, i'm not saying that no one else dose LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
:) yes bạn do hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
im back!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
yaaaayyyyy! hơn một năm qua
humphrey202 đã đưa ý kiến …
IM BAAAAAAAAAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
yay!!! hơn một năm qua
zzz
dontforgetme đã đưa ý kiến …
im going to sleep see bạn all tomorrow đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
see ya!! hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
ok hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
i will be back in like 1 giờ đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
ok hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
xin chào Commander,Admiral Hackett requests to board tge Normandy. hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
ok hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
ill see bạn then hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
commander chó sói, sói at your service đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
haha! hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
what time is it in your country? in the netherlands its 22:27 đã đăng hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
texas 15:39 hơn một năm qua
mattwolf199 đã bình luận…
16:00 here in IL hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
itttt's 5:04 here hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
California,14:07 hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
every ngày im getting a new bức ảnh of a chó sói, sói đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
:D hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Oh cool! I like your chó sói, sói pictures! hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
Người sói are awesome đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
agree :) hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
not with kat but that they are awsome hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
I agree with commander!!! hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
sorry for this stupid wallpst but please báo cáo kat1588 she is realy anoying đã đăng hơn một năm qua
sad
alvin33355 đã đưa ý kiến …
xin chào guys wassup? im leaving in 2 days...:(:(:( đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
:( hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
:( i hope the troll did't ruin this ngày D: hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
sorry bro its a troll hơn một năm qua
wolfcat343 đã đưa ý kiến …
okay dont feed the troll I wont feed the trol I shall not but I cant keep myself eeeeeeeeh ! (u see I used to be a troll bbut not anymore) đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
OMG I JUST SAW THAT PIC ON TWITTER (@9gag hoặc something) (your personal photo) hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
oh cool ] hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
...cool hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
i cant wait for the tiếp theo alpha and omega movie đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
i AGREE!!!!!!!!!!!!!!1 hơn một năm qua
meh
dontforgetme đã đưa ý kiến …
please people DONT FEED THE TROLL đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
I wont! hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
i don't like trolls so i wont feed it hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
do u know who i mean bởi troll? hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã đưa ý kiến …
if enyone wants to see the rest of my edited chó sói, sói pictures, please tham gia my club, I will post the link bellow. I will be posting only my best pictures on here đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
link hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
I mean i will be posting only my best pictures on this a&o club hơn một năm qua
hank666 đã đưa ý kiến …
I got Photoshop as one of my classes in high school! I'll put up some of the work I do once I learn thêm stuff on Photoshopping đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
that's so cool! hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
Cool Hank can't wait. hơn một năm qua
commanderwolf đã đưa ý kiến …
i just tham gia so hello to all of bạn đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
hello hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Hello! And welcome! hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Hey! welcome to the most awsomest club ever! :0 hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
I had made a new bài viết series, "DareDevil the chó sói, sói without fear!" đã đăng hơn một năm qua
shawnroberts55 đã bình luận…
i will read it:) hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
sounds good, I will read it. hơn một năm qua
rainy
Omega90 đã đưa ý kiến …
I ave had a long ngày today...trying to keep m Những người bạn from murdering each other is difficult work.Because first they're friends,then they start arguing,then all of a sudden they are hand-to-hand fighting.And who has to stop it,ME.They're cool guys but when they fight then i gets uncool when I have to take them both down...G'night. đã đăng hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
That sucks man, night. hơn một năm qua
crying
alvin33355 đã đưa ý kiến …
This is the last easy ngày for me to get on (my dad and weekends) so this is also goodbye to many people...:(:(:( bye. will miss everyone đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Awwww! I willl miss you! hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
thank bạn *kisses* hơn một năm qua
shadowwolf1 đã bình luận…
well bye bro i will never forget bạn hơn một năm qua
garth21 đã đưa ý kiến …
i made my decision from my book (white beast) and its no thêm posting up on this board....then besides wazzup guys how ya been? been a long time đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Good! And how are you? hơn một năm qua
garth21 đã bình luận…
heelo there, im fine. what do u mean bởi good my book orgreeting? hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
bạn said, "How are bạn all" ....lol hơn một năm qua
smile
Humphry-Real3 đã đưa ý kiến …
how are u all đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
good hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Good! And hi bro! hơn một năm qua
Humphry-Real3 đã bình luận…
hi sis! nice to see u hơn một năm qua
sad
alvin33355 đã đưa ý kiến …
I just learned Jon's last post các bình luận were on page 52 (one tháng 1/2 ago) đã đăng hơn một năm qua
shadowwolf1 đã bình luận…
ok hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
actually it was 1 tháng cách đây hơn một năm qua
crying
alvin33355 đã đưa ý kiến …
I am leaving in 3 days guys... đã đăng hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
:( i hope bạn might get back sometime hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
the only thing that ends that ngày is at 00:00 and that thing is called the ending of that ngày hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
big smile
shadowwolf1 đã đưa ý kiến …
howls: hi everyone hows every chó sói, sói is doing i hope bạn are doing good đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
I am LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
shadowwolf1 đã bình luận…
ok hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
I'm good hơn một năm qua
mattwolf199 đã bình luận…
fine hơn một năm qua
anubis210 đã đưa ý kiến …
anyone want a free animated animal commission? from animated movies? đã đăng hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
Eh.....what the heck, why not sure. hơn một năm qua
shadowwolf1 đã bình luận…
i will tham gia hơn một năm qua
shadowwolf1 đã bình luận…
the free commission hơn một năm qua
Ignas357 đã đưa ý kiến …
If any of bạn care, I made a club for myself because everybody has one. link đã đăng hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
I do hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
But I will not because not much of anyone cares bout me hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
And now bạn do know... hơn một năm qua
dontforgetme đã đưa ý kiến …
hello stupid câu hỏi here but is there a bài viết about alpha and mega and the godfather vượt qua, cross over?
if there isint u are free to use this idea because i cant write >.> my grammar sucks đã đăng hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
i never really seen the movie, but i heard of it hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
You've never see the Godfather!?It's a great movie,and I think it's on Netflix but I don't really know. hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
i dont really have netflix, (i wish i have it) hơn một năm qua
surprise
dontforgetme đã đưa ý kiến …
:O i just made the 1000th phiếu bầu đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
greeaat. LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
I call the 10000th tường post :P hơn một năm qua
dontforgetme đã bình luận…
haha :P hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
I call 1000 câu hỏi hơn một năm qua
big smile
squirrelpaw23 đã đưa ý kiến …
xin chào i made a new artical on the alpha and omega club name part 1 memory stupid name but it was all i could think of đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
squirrelpaw23 đã bình luận…
thankes hơn một năm qua
JaniceTheWolf đã đưa ý kiến …
Hello! đã đăng hơn một năm qua
Humphry-Real3 đã bình luận…
hello^^ hơn một năm qua
JaniceTheWolf đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Humphry-Real3 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại was up sis hơn một năm qua
big smile
OmegaLeader đã đưa ý kiến …
Just got back from a 3 giờ trip. My girl wanted to drive and for the first time I feel asleep. Dispite the bumpy road it was actually really good. đã đăng hơn một năm qua
lux2 đã bình luận…
Goodnight hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
3 hours is a long time,I wonder what went on while bạn slept.No one really thks about what goes on while they sleep,I mean to bạn it might be giây hoặc phút dreaming,but to someone awake it's hours going by. hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
That's a good câu hỏi hơn một năm qua
Silver_Alpha đã đưa ý kiến …
I am thinking real hard on what should be tiếp theo for my article..." something really intense... đã đăng hơn một năm qua
lux2 đã bình luận…
How about a fire? hơn một năm qua
Silver_Alpha đã bình luận…
No for the one I'm writing... Part 5 hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Um,a resistance of some kind,maybe an uprising!(Are bạn talking about that story with the Vittus thing?) hơn một năm qua
Silver_Alpha đã bình luận…
Yeah hơn một năm qua
Omega90 đã đưa ý kiến …
Now I have 2 portable devices I can use for Fanpop!But I can tell the new one is gonna be a real pain,because I am using the new one right now. đã đăng hơn một năm qua
lux2 đã bình luận…
Cool and good hơn một năm qua
nicker11500 đã đưa ý kiến …
I'm back, whats new? đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
trying to reach 3000 fans!! hơn một năm qua
nicker11500 đã bình luận…
nice I noticed it's close to that point hơn một năm qua
Silver_Alpha đã đưa ý kiến …
Can someone please talk to me đã đăng hơn một năm qua
lover4u22 đã bình luận…
Hello hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
sure PM? hơn một năm qua
Silver_Alpha đã bình luận…
Hello hơn một năm qua
OmegaLeader đã đưa ý kiến …
Damn this chatzy used to be full of life now it's like no one goes on it anymore. Anyone that wants to tham gia here is a link: link put your tên người dùng so I know who it is. đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
I already go there frequently hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
Ya but there used to be like 12 ppl on during the ngày and now it's like no one guys on anymore hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
*ding* Corect!! Idkw he is so mean to me. hơn một năm qua
big smile
dontforgetme đã đưa ý kiến …
lets try to stop hating, starting right this moment! (i know i hated to but lets stop)
HATING ONLY BRINGS PROBLEMS đã đăng hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
true hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
So true, *nods and claps slowly hơn một năm qua
nicker11500 đã bình luận…
true, thats why this club is getting smaller hơn một năm qua
katelover14 đã đưa ý kiến …
Have bạn ever gotten the feeling when bạn go accidentally Into a chatzy and somebody is doing somthing with their mate Would bạn actually leave hoặc stay and eat some bắp rang bơ, bỏng ngô đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Ooooooo I would watch and eat popcorn!!!! No, I'm just kidding, it wouldn't be polite to watch. Unless that person đã đưa ý kiến that they wanted to stay hơn một năm qua
shawnroberts55 đã bình luận…
ha ha same here hơn một năm qua
shawnroberts55 đã bình luận…
yeah everyone likes popcorn:) hơn một năm qua
smile
Eziero đã đưa ý kiến …
Im low on friends, will somebody add me please? đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
I will! hơn một năm qua
batz1267 đã bình luận…
i have no Những người bạn how do bạn add them plz someone tell me :) xD hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Wait,don't bạn make Những người bạn when bạn người hâm mộ them hoặc is there like a friend request system I haven't noticed? hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
yeah its like if somebody add bạn then bạn must add back to be Những người bạn hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã đưa ý kiến …
I'm going to start a a&o bức ảnh contest, would anyone like to partisapate? All bạn have to do is post a picture of the charicter I choose (or emotion) in the forom I will make. Then I will make a pick at the end of the week (On a wednesday hoặc monday) and then whoever wins will get props!!! Anyone can join! I already have 1 person. đã đăng hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
meh I do not know hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Hu? it can be screencaps hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
bạn post pictures from the movie hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
Alpha & Omega crossover willy wonka and the Sô cô la factory, Lolz đã đăng hơn một năm qua
shawnroberts55 đã bình luận…
ha i can just imaged that:) hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
i was just thinking about this yesterday hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
Ha cool hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
I see theres new members đã đăng hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Yeap there are! Yeeeee haaaawwww! hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
:D hơn một năm qua
sxyomega đã đưa ý kiến …
Got chapter 7 and 8 Done <3 Keep đọc them guys! :) need that feedback extremly badly. đã đăng hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
I would be leaving feedback but my email won't update at all so I'm left in the dark on any current activiton the clubs. hơn một năm qua
Eziero đã đưa ý kiến …
is there something really going on here?(just asking) đã đăng hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Yeah,everyone really wants to get to 3000 những người hâm mộ (or maybe just the people who are talking at all)because,why not. hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
Yeah! and only 90 thêm ti go!!!! hơn một năm qua
KingSimba4Ever9 đã bình luận…
88!!!!!!! hơn một năm qua
smile
SexyRenamon đã đưa ý kiến …
Hi^^ am new here can some of be my Những người bạn and am looking for a mate đã đăng hơn một năm qua
SexyRenamon đã bình luận…
*some of u be hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
I guess bạn can be my friend hơn một năm qua
SexyRenamon đã bình luận…
yay LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Kate_Anthro đã đưa ý kiến …
Activated an older account (This is Phil)

How is everybody before this account is wrongly deleted too? đã đăng hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
Hello, never met bạn in the past, how are you? hơn một năm qua
Kate_Anthro đã bình luận…
Really.... You're on my IM on another account. hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
xin chào dude hơn một năm qua
sad
OmegaLeader đã đưa ý kiến …
My meebo stopedd working on my iPhone -_- đã đăng hơn một năm qua
alchestbreach đã bình luận…
that sucks so uh bạn here hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
orry bro that sucks...:(:(:( hơn một năm qua
katelover14 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại I used iphone now I got a ipod touch I hacked It now It has meebo hơn một năm qua
Silver_Alpha đã đưa ý kiến …
I am nghề viết văn a new bài viết series. It's called: sacred duty đã đăng hơn một năm qua
Silver_Alpha đã bình luận…
I have to finish my book before that though hơn một năm qua
alchestbreach đã bình luận…
awesome cant wait to read it ^-^ hơn một năm qua