Alpha và Omega Wall

hiển thị các bài viết 991-1000 của 21142

thehumphrey đã đưa ý kiến …
"What happened to the ice hockey team?

They drowned at spring training." đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
LOL:D hơn một năm qua
ecology đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
hahaha LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
YAY!
i'm a featured người hâm mộ of alpha and omega cool :D đã đăng hơn một năm qua
TheRealSexyKate đã bình luận…
bạn are?? cool! hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
thanks :D hơn một năm qua
ecology đã bình luận…
your welcome hơn một năm qua
smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
xin chào everyone how r u all doing today:) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
good, u? hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
actually feeling alot better today throat only hurts a little on the left side :) hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
thanks :) hơn một năm qua
TimberHumphrey đã đưa ý kiến …
happy new năm everybody! đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Happy New năm to bạn too! :) hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
u too :) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
nice, and happy new năm hơn một năm qua
hmmm
ecology đã đưa ý kiến …
poo i hate school!! đã đăng hơn một năm qua
TimberHumphrey đã bình luận…
ya me too it's so damn boring! hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
same homework over and over, same sudies over over, same amount of homework over and over hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
Good Night đã đăng hơn một năm qua
ecology đã bình luận…
night buddy hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
hoa hồng are red violets are blue happy new năm everyone and have a good one too :D đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
same to u :D hơn một năm qua
smile
shawnroberts đã đưa ý kiến …
Hi i am kind of new here, so hows everyone. đã đăng hơn một năm qua
ecology đã bình luận…
i am good and welcome to the club! hơn một năm qua
Ripa_Moramee đã bình luận…
your welcome hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
welcome hơn một năm qua
kateandlily4eva đã đưa ý kiến …
omfg 1 thêm người hâm mộ homies. :P chris out đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
wow your right hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
soldierboy7141 đã đưa ý kiến …
HAPPY NEW năm MY PACK BROTHERS AND SISTERS!!! *Howls* đã đăng hơn một năm qua
ztarx5 đã bình luận…
Howls* Lets hope I get a mate this năm :D!!! hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
tham gia *Howls* hơn một năm qua
MarkyGreenJay đã bình luận…
*fires flare gun on air* woops XD hơn một năm qua
ztarx5 đã đưa ý kiến …
I survive 2012! :D đã đăng hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
and then run down the streets shouting that :D hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
me too hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
cool :) hơn một năm qua
ztarx5 đã đưa ý kiến …
Happy new năm to everybody! :D đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Happy New Yeaar! :) hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
happy new năm to u too :) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
u too :D hơn một năm qua
Eziero đã đưa ý kiến …
if bạn flagged your own content what will happen? đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
i dunno, never wanted to try :D hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
slow ngày đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Ikr?? hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Agreeded. hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
A New Year’s resolution is something that goes in one năm and out the other. đã đăng hơn một năm qua
DevilsWrath đã đưa ý kiến …
I know this probably isn't right but will anyone please give me a prop? đã đăng hơn một năm qua
ThetrueBalto đã bình luận…
Sure. hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
ok hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Thank you. hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
Happy New Year! :D đã đăng hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Happy New năm to bạn too! hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Happy New năm to bạn too! :) hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
happy new năm :) hơn một năm qua
crying
kateandme đã đưa ý kiến …
A&O Pack is just... dead... ever since Jon left... đã đăng hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Any way I could help? hơn một năm qua
kateandme đã bình luận…
Unless bạn can get Jon back, I don't think so. hơn một năm qua
kateandme đã bình luận…
Well it was hơn một năm qua
cool
slydog11 đã đưa ý kiến …
hello everyone!!!! đã đăng hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
hi hơn một năm qua
slydog11 đã bình luận…
its been long but anyway how are you? hơn một năm qua
slydog11 đã bình luận…
hi hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
so......how have yall been đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
good, u? hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Good I guess. hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
good good hơn một năm qua
mischievous
SexyRenamon đã đưa ý kiến …
How r u all!!! AM bored >.>…no wait am SexyRenamon LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
xin chào :) hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
hi :) hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Good. hơn một năm qua
smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
what up everyone :) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
good, u? hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
not good my throat still hurts :( hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
Thank u all!!! hơn một năm qua
kateandlily4eva đã đưa ý kiến …
wassup! missing everyone. havent been on in ages đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
how r u doing hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
hey, howl ya doin hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Good. hơn một năm qua
sanman7 đã đưa ý kiến …
hi whats going on? đã đăng hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Sweet! *troll face* DesmondDiesAtTheEnd hơn một năm qua
sanman7 đã bình luận…
*facepalm* alright i got slender the eight page`s and FONV atleast my two các sở thích hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
Teacher: Can bạn tell me something important that didn't exist 100 years cách đây ?
Pupil: Me ! đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Ha ha :) hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :D hơn một năm qua
ecology đã đưa ý kiến …
The fastest growing nail is on the middle finger đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
wow, ill never think the same way again hơn một năm qua
big smile
KingSimba4Ever9 đã đưa ý kiến …
xin chào guys!!! Sorry I haven't been on much! So what's up? How are bạn all doing? đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
good how about u????? hơn một năm qua
ecology đã bình luận…
i am good hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
I'm not sure why I haven't been on as much as usual. hơn một năm qua
smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
xin chào what up everyone :) đã đăng hơn một năm qua
ThetrueBalto đã bình luận…
Hello. I am new here. My brother is hiển thị me how to use this site. hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
hi hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
not much actually :/ Saturdays are always the quietest ngày of the week. hơn một năm qua
DevilsWrath đã đưa ý kiến …
Morning everyone. đã đăng hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
ngày starts at 12:00;01 . hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
good morning hơn một năm qua
ThetrueBalto đã bình luận…
To devilswrath. Afternoon bro. hơn một năm qua
zzz
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
Good nite everyone đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
i guess it's morning where u r huh hơn một năm qua
zzz
DevilsWrath đã đưa ý kiến …
Night everyone. đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
nite devilswrath hơn một năm qua
DevilsWrath đã đưa ý kiến …
I heard this once. hoa hồng are red violets are blue santa is fatest but your getting there too. đã đăng hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
i dont get it hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Never found out. hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
smile
ecology đã đưa ý kiến …
hello everyone i have not been hear in some time.... how bạn all doing? đã đăng hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Good I guess. Still hoping thêm people will tham gia my club. hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
your back, when where u gone? hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
:D hơn một năm qua
Canada24 đã đưa ý kiến …
I'm going to be gone a few days.. Traveling to Jamica with the family *yay*

So I won't be here on fanpop.. Sad huh? I'll say hi when I'm back... Till than, your free of me đã đăng hơn một năm qua
Canada24 đã bình luận…
7or 8 days in total hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
it's kk at least u get spend time with ur fam bye then :) hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
bye :/ hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
bye, have fun hơn một năm qua
DevilsWrath đã đưa ý kiến …
I am trying to do this on a Xbox 360. đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
oh ok well i have a qestion can i send u the qestion bởi inboxing u because i need some advise on something hơn một năm qua
hmmm
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
anyone there??????????????????????? đã đăng hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
I just got here. hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
happy early new năm everyone and a good one too :D đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
too u to :D hơn một năm qua
smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
i know it's not alpha and omega but i đã đăng the pic anyway it should be on gần đây hình ảnh :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
hoa hồng are red violets are blue i'm happy because i have a club too :D đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
:) hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Nice ^^ hơn một năm qua
shadowwolf1 đã đưa ý kiến …
this is a song that i wrote...... 1234: AW SNAP AW SNAP COME TO ARE MACARONI PARTY AND TAKE A NAP...... their are thêm parts to it đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
i just created a club called doves nhiếp ảnh and i'm looking for someone to tham gia plz :) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
can u message me the link hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
actually u just tipe it in in the tìm kiếm box and it should pull it up :) hơn một năm qua
DevilsWrath đã đưa ý kiến …
I have just created a club. I am looking for anyone that will please join. It is about Balto and Alpha and Omega. It is at
link
Please check it out. đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Thanks!! I will :) hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
Your welcome. Thank you. hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
np hơn một năm qua
heart
SexyRenamon đã đưa ý kiến …
Am bored:( someone hộp thư đến me plzz and talk đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
um....hey? hơn một năm qua
SexyRenamon đã bình luận…
wat hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Your alive! :) hơn một năm qua
SexyRenamon đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại duh y wouldent i be? hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
Start of năm with school: 10 new packs of pencils, 7 awesome folders, 10 pens, 5 packs of paper and 1 ruler...End of the năm with school: 1/2 pencil and a headache đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
True dat! hơn một năm qua
Eziero đã đưa ý kiến …
xin chào i need suggestions, should i just root my android hoặc wait for thạch, sữa ong chúa hạt đậu, đậu update, cause i wanna use my sixaxis on my android đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
which model do bạn use? im the only person who knows anything about tech here. and did bạn download Firefox to get the Meebo bar? :/ hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
I am sowhat a tech specialist. I have done a lot of work with it. (If fixing phones computers and game systems counts. Also I take them apart.) hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
@alvin: samsung galaxy ace plus(gt s7500), and no i used opera mobile to get meebo hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
hmmm...... hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
Happy early new years everyone : hoa hồng are red violets are blue happy new năm everyone and a good one too :D đã đăng hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
:) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
:D too u to :D hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
: D hơn một năm qua
sad
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
4 days till new years i'm am very sad about that it's like yesterday was the first ngày of the năm and today the năm ends :( đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
I know, i mean even though school was hard and I had lots of homework, all these experiences cannot be eraised and im glad i got to experience them...time to start new experiences in the new năm hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
actually i couted today so 4 not counting today it's three hơn một năm qua
kateandlily4eva đã đưa ý kiến …
11 thêm những người hâm mộ guys. XD đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
awesome:-) hơn một năm qua
mischievous
SexyRenamon đã đưa ý kiến …
xin chào boys! How r u all *giggles and opens arms* who wants a hug! đã đăng hơn một năm qua
Humphry-Real3 đã bình luận…
am hreat and i want a hug! *hugs u * hơn một năm qua
Humphry-Real3 đã bình luận…
*great hơn một năm qua
SexyRenamon đã bình luận…
ur welcome ^^*hugs u again * hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
hm..... đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
whats up Humphrey? Oh, and I changed my thông tin các nhân pic! :P hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
what up humphrey :-) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
nice, oh um, im good, i just like to sound smart hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
if that even made sence hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
how do u create a club????????????????????????????????????????????????????? đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
go to the fanpop trang chủ page and scroll doe and on the right side u should see a danh sách of types of các câu lạc bộ and there should be a "create a new club" button in that box hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
*down hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
thanks humprey :D hơn một năm qua
hmmm
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
can u create ur own club????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? đã đăng hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
of course :) hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
how??????????? hơn một năm qua
smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
eating cotton kẹo and watching spongebob but still wish my throat didn't hurt : đã đăng hơn một năm qua
sad
alvin33355 đã đưa ý kiến …
Sorry for dissapearing!!! We Mất tích power on giáng sinh ngày and didn't get it back till today :( đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
it's k hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
u and ur fam stayed warm right??? hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Not as good as the Nexus 7 but I didnt have $200 :/ hơn một năm qua
Blazethewolf đã đưa ý kiến …
Guess what I'm an omega and my dad is a alpha and I'm dating a alpha how good is that. But my dad hates me so I left jasper park to go back to Soleanna đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
I see hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
hm... hơn một năm qua
Blazethewolf đã bình luận…
so do u guys think i can go back to jasper park hoặc live Soleanna hơn một năm qua
hmmm
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay what up everyone? :) đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
just playing around with my new tablet ^^ you? hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
well i just finished my súp and it tasted wierd :( hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
thanks humprey :) hơn một năm qua
hmmm
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
is anyone there ???? đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
yea sorry! hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
it's kk hơn một năm qua
ecology đã bình luận…
it true hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
hoa hồng are red and violets are blue happy new năm everyone and a good one to:) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
thanks :D u too hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
happy early new years everyone :) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
too u to :D hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
smile
thealphaboyz đã đưa ý kiến …
xin chào can someone make the walking dead alpha and omega story? That would be great đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
that would be cool :) hơn một năm qua
thealphaboyz đã bình luận…
ya:) hơn một năm qua
Eziero đã đưa ý kiến …
xin chào ;) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
howl ya doin hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
what up and how r u doin? hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
xin chào hơn một năm qua
Eziero đã bình luận…
hey, im fine how bout u all? hơn một năm qua
ztarx5 đã đưa ý kiến …
I really want to make a story but I think u guys hate it dont want to read it. Should I make it hoặc not? đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
I am typing something right now followed bởi all sorts of vague lingo that no one will understand 2 giây from now đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
huh? hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
oh okay :) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
exactly :D hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
:) hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
beautiful birds at my house flying all around and it's awesome :D đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
i'm so happy :D hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
nice :D hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
thanks :) hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
just watched breaking dawn it was awesome :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
happy new years everyone :D đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
too u to :D hơn một năm qua
DevilsWrath đã bình luận…
To bạn as well. hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
thanks :) hơn một năm qua
TheRealSexyKate đã đưa ý kiến …
ehat the heck is wrong with the lead board?? đã đăng hơn một năm qua
TheRealSexyKate đã bình luận…
*what hơn một năm qua
big smile
Hybred98 đã đưa ý kiến …
xin chào people how have bạn guys been đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
good what about u? hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
good, u? hơn một năm qua
Hybred98 đã bình luận…
good hơn một năm qua
smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
watching the santa clause 2 with my mom :) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
Now: Happy New Year! Well almost :D đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
u too :D hơn một năm qua
smartwolf đã bình luận…
bạn both :D hơn một năm qua
darkwolf546 đã đưa ý kiến …
Does anyone have a blackberry playbook đã đăng hơn một năm qua
Blazethewolf đã bình luận…
i do hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
yay we just opened our presents so happ y right now:D đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
yay, i opened mine this morning D hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
* :D hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
cool :D hơn một năm qua
big smile
evanecence11 đã đưa ý kiến …
merry giáng sinh everyone :) đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
u too little sib :D hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
too u to :D hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
merry giáng sinh to all and a very happy ngày spending time with ur fam đã đăng hơn một năm qua
evanecence11 đã bình luận…
merry giáng sinh sissy :) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
bạn too, thanks hơn một năm qua
soldierboy7141 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh comrades! đã đăng hơn một năm qua
soldierboy7141 đã bình luận…
I feel as if I am not wanted here. hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
it's k i feel like that sometimes to :( hơn một năm qua
sanman7 đã bình luận…
whatever atlesat im surviving the anon storm anyways is that how i treat people no i just only trust strangers like bạn for example hơn một năm qua
TheRealSexyKate đã đưa ý kiến …
xin chào boyyyzzz Merry Christmas! đã đăng hơn một năm qua
smartwolf đã bình luận…
Merry christmas! hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
merry christmas:) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
merry giáng sinh hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
hoa hồng are red violets are blue i smell something sweet and i think it's my moms cake :)
merry giáng sinh everyone and i wish u all a good day:D đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
haha thanx bạn too! :) hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
:D hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
bạn too, LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
laugh
thealphaboyz đã đưa ý kiến …
Merry x-mas everyone ;D đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
u too :) hơn một năm qua
thealphaboyz đã bình luận…
Wait why was like wtf? hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
what?? hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
just sung happy bday to Jesus with my fam :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
i know there not alpha and omega but just thought it would be cool there are some pics i đã đăng of snow in our front yard :) đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
i'm very sorry to hear that :( hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
that sucks :( hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
@MasterTrololo, lucky, u only visit it, I actually live there! hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
hoa hồng are red violets are blue today is giáng sinh and Jesus bday to.
MERRY giáng sinh EVERYONE!! đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Merry Xmas! :) hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
u to :D hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
merry christmas!! hơn một năm qua
humphrey202 đã đưa ý kiến …
did this club die out while I was gone? đã đăng hơn một năm qua
humphrey202 đã bình luận…
first post from my new laptop! hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Because everyone is probably enjoying their present hoặc being "Christmas Noobs" while playing Black Ops 2 hoặc Halo 4. hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
i agree with omega 90 bye :) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
laugh
Omega90 đã đưa ý kiến …
Funny thing... I tried falling asleep, but not realizing I had blinked and woke up hours later. I fell asleep at 12 Am and now it's 6...the sky looks exactly the same. MERRY giáng sinh EVERYONE! đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
merry giáng sinh to u too :) hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Thank you! hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
ur welcome :) hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
Merry Christmas! hơn một năm qua
big smile
alvin33355 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh every wolf!!! Also first post from my new tablet! ^^ đã đăng hơn một năm qua
kateandlily4eva đã bình luận…
ooo nice and merry Christmas! :) hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Thank bạn :) hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
Thanks everybody. and Humphrey I changed my thông tin các nhân pic :P hơn một năm qua
big smile
OmegaLeader đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh everyone! đã đăng hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Merry giáng sinh Jet! hơn một năm qua
kateandlily4eva đã bình luận…
Merr Christmas! hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
too u to :D hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
It finally giáng sinh day, well for my time almost đã đăng hơn một năm qua
kateandlily4eva đã bình luận…
merry giáng sinh Humphrey! hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
merry giáng sinh humphrey:D hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
thanks :D hơn một năm qua
kateandlily4eva đã đưa ý kiến …
merry Xmas fellow Wolfies :D hope bạn all have a good one and get a lot of presents. :) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
thanks :D bạn too hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
thanks u too :) hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
smartwolf đã bình luận…
Merry Chirstmas (sorry i know this is outdated) xD hơn một năm qua
zzz
Omega90 đã đưa ý kiến …
Can't sleep...I literally cannot sleep before 12:00 AM, it's never happened with me, except when it's thanksgiving, I'll try to figure it out, but...how is everybody? đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
lol, good, what about u? hơn một năm qua
Charlie_Barkins đã đưa ý kiến …
Gota go everyone c ya ill be on again soon đã đăng hơn một năm qua
smile
nicker11500 đã đưa ý kiến …
I hope every chó sói, sói has a wonderful and an toàn, két an toàn Holiday, Merry giáng sinh :) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
thanks, u too hơn một năm qua
pabloescaval đã đưa ý kiến …
merry giáng sinh everyone đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
too u too :D hơn một năm qua
smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
my little sister thought of this: hoa hồng are red violets are blue tomorrow is giáng sinh and Jesus loves u :D đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
nice :D hơn một năm qua
hmmm
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
how do u work meebo and talk to someone on it ???? đã đăng hơn một năm qua
Omega90 đã bình luận…
Ok, ngẫu nhiên rhyme... "300 asses needed kicking, get thêm t-bags than Lipton, so why don't bạn quit your bitchin', my trigger fingers itchin'!" hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
u click your thông tin các nhân pic on the bar, and the people with the green dots are online hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
kk thanks guys :D hơn một năm qua
hmmm
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
what's meebo??? đã đăng hơn một năm qua
Charlie_Barkins đã bình luận…
Meebos a chat bar for fanpop ill find it at the bottom of ur pc screen it'll hiển thị ur thông tin các nhân pic hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
k thanks :) hơn một năm qua
big smile
dovesjacob4ever đã đưa ý kiến …
what up everyone?
i'm back on :)
my mom was downloading songs on my ipod and had to use my computer :)
and i got riot the paromore cd in my vớ, thả, còn hàng bag is that cool hoặc what?:) đã đăng hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
nice hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
EXAM QUESTION: What did James I do on coming to the throne?
PUPIL'S ANSWER: He sat on it. đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
lol:) hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
FATHER: How did bạn get on with your maths test today?
SON: I only got one sum wrong.
FATHER: Well done. How many sums were there?
SON: Twelve.
FATHER: So bạn got eleven right?
SON: No, they were the ones I couldn't do. đã đăng hơn một năm qua
dovesjacob4ever đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
Charlie_Barkins đã đưa ý kiến …
I know this is ngẫu nhiên but Sasha from all chó go to heaven is HOT!! LOL – Liên minh huyền thoại who would u prefer Lilly, Kate, Jenna, dusty, hoặc Sasha? Personally Kate cause Sexykates my mate LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
I agree ^^ but I cant decide.... hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
I wish there was thêm action, im tired of being online bởi myself all ngày đã đăng hơn một năm qua
Charlie_Barkins đã bình luận…
xin chào I'm on bud what's up? Just hộp thư đến an stuff u wanna chat? hơn một năm qua
thehumphrey đã bình luận…
sure hơn một năm qua
thehumphrey đã đưa ý kiến …
There is no one online right now..hm... đã đăng hơn một năm qua
alvin33355 đã bình luận…
I would be but I cant get Meebo...yet :/ hơn một năm qua