Your Friend Over There

thành viên fanpop từ năm January 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

triq267 đã đưa ý kiến về My Little Pony - Friendship is Magic
hiển thị ends in 2019.
Fandom is dead.
R.I.P. đã đăng cách đây 5 tháng
QueenWhiskey đã bình luận…
It will most likely end in 2020 not 2019. cách đây 5 tháng
triq267 đã bình luận…
>i mean the leaks specifically đã đưa ý kiến 2019 but idk maybe things change cách đây 5 tháng
alinah_09 đã bình luận…
As sad as I am to have a part of my childhood ending, it had to happen eventually. I was already wondering how long Mlp:Fim would last actually, but it's been a long journey and as long as it ends on a good note I think it'll be a staple for a lot of những người hâm mộ out there. (Well unless they make a spin-off hoặc something anyway) cách đây 4 tháng
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Enjoy. I'll be trick hoặc treating with my two cousins. đã đăng cách đây 8 tháng
cake
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my images
It's the thought that counts. bạn excited for Halloween? đã đăng cách đây 8 tháng