Twist

thành viên fanpop từ năm June 2017

  • Female, 26 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Ed Edd & Eddy, MLP friendship is magic, Law & Order, WWE.
    Favorite Movie: Alpha and Omega, IT, Jurassic Park, The Purge.
    Favorite Musician: Megadeth, Kid Rock, Brantley Gilbert, Metalica, Linkin Park, Three Days Grace, Korn, Hinder, Seether
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

Chidori1334 đã đưa ý kiến …
I hope your ok, I miss bạn đã đăng cách đây 9 tháng
QueenWhiskey đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Ugh. Im sick of getting notifications about politics.

Politics=Cancer đã đăng cách đây 11 tháng
KnudsonBlitz đã bình luận…
Yeah... same. cách đây 11 tháng
kateALPHAleader đã bình luận…
i mean tường paper cách đây 11 tháng
KnudsonBlitz đã bình luận…
If bạn want to get a thông tin các nhân banner bạn must get "gold" bởi contributing to a club. As in an article, image, hoặc pole. I think bạn have to have 5 hoặc 10 vàng cách đây 11 tháng
QueenWhiskey đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Just Watched Mlp Season Ep 28 Sounds Of Silence.
And I Loved It! đã đăng hơn một năm qua