Your Friend Over There

thành viên fanpop từ năm January 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

triq267 đã đưa ý kiến về My Little Pony - Friendship is Magic
hiển thị ends in 2019.
Fandom is dead.
R.I.P. đã đăng hơn một năm qua
QueenWhiskey đã bình luận…
It will most likely end in 2020 not 2019. hơn một năm qua
triq267 đã bình luận…
>i mean the leaks specifically đã đưa ý kiến 2019 but idk maybe things change hơn một năm qua
alinah_09 đã bình luận…
As sad as I am to have a part of my childhood ending, it had to happen eventually. I was already wondering how long Mlp:Fim would last actually, but it's been a long journey and as long as it ends on a good note I think it'll be a staple for a lot of những người hâm mộ out there. (Well unless they make a spin-off hoặc something anyway) hơn một năm qua
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Enjoy. I'll be trick hoặc treating with my two cousins. đã đăng hơn một năm qua
cake
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my images
It's the thought that counts. bạn excited for Halloween? đã đăng hơn một năm qua