snsd_ sone

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 22 years old
  • Singapore
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

snsd_hyo đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
My bias is hyoyeon. What about bạn guys? đã đăng hơn một năm qua
SONE_YOONA_LIFE đã bình luận…
Yoona! hơn một năm qua
Jinzizukisoo122 đã bình luận…
Hyoyeon too hơn một năm qua
iny_tran1303 đã bình luận…
Taeyeon hơn một năm qua
crying
snsd_hyo đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
Well its been quite sometime i left this account.
Its not active as it used to be. I guess everyone is busy hahaha, so its okay.
I still remember having so much fun playing games, quizes and even sharing opinions...
Am missing that old time.... đã đăng hơn một năm qua
snsd_hyo đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
feel free to tham gia my forum. SNSD: Winner Takes All S2 đã đăng hơn một năm qua