tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 35 clubs Dedicated (35) Die-Hard Fan in 105 clubs Die-Hard (105) Fanatic in 23 clubs Fanatic (23) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗║♫╝╠═╦╦╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣╚╗╔╣║♫║♥*Hugs*♥
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝♫╚╝╚ ═╩═╝
Send this to all the Những người bạn bạn tình yêu LY <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
:'”v”‘: :”‘v”‘:
‘-.-‘ :”‘v”‘: ‘-.-‘
‘-.-‘
3 Little Hearts
Just for U,
To remind U of
3 things:
“YOU”
“ME”
& “OUR LOVELY
FRIENDSHIP” đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
” if U are alone ill be your shadow
if u want to cry ill be your shoulder
if u need to be happy ill be your smile’
but any time a friend it will be just me

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 đã đăng hơn một năm qua