Erica ♥ maybe some things are inevitable

thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female, 21 years old
  • A single, hot tear ran out of my left eye. I was so angry that it had escaped. I was so angry. I felt his lips on my mouth. It wasn’t the kind of Kiss I’d had with him before, hungry, wanting, desperate. It wasn’t a touch that đã đưa ý kiến “I need more.” It was a touch that đã đưa ý kiến “I want this.” I opened my eyes. His expression was blank, the face he wore when something mattered. He said, “That’s how I would Kiss you, if I loved you.”
  • Favorite TV Show: link
    Favorite Movie: link
    Favorite Musician: link
    Favorite Book or Author: link
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
cathyirishchic trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks! đã đăng cách đây 28 ngày
smile
CutieAngie trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Amazing your thông tin các nhân đã đăng cách đây 7 tháng
big smile
kari91 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
At the moment I am just trying not to die
Thank you.Love yours too,but bạn knew that.Yes,yes,they are đã đăng hơn một năm qua