“I'm burning up a sun just to say goodbye.”

thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 40 clubs Dedicated (40) Die-Hard Fan in 209 clubs Die-Hard (209) Fanatic in 76 clubs Fanatic (76) Super Fan in 2 clubs Super (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Here's a điểm thưởng for your Luneville video đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
Jessica4695 đã đưa ý kiến …
OMG HEEEEY<3 how are you? Everything ok? Awww we didnt talk for such a long time! I'm doing good, I'm on here mre often now <3 haha đã đăng hơn một năm qua