~~~~offline~~~~

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • vượt qua, cross academy, vampire province
  • Favorite TV Show: anime series, and my fav channel : animax! :D
    Favorite Movie: umm....many!:P...lazy to write....all time favourite Ḣἀᶉᶉẏ ᶈởᶋᶋᶒᶉ
    Favorite Musician: well for me it depends on the song thêm than the musician... ;P
    Favorite Book or Author: harry potter and some selected authors! And i can see that ive started đọc lot of mangas lately!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

applebear123 đã đưa ý kiến về anime
is there a một giây season for Akatsuki no yona?? đã đăng cách đây 4 ngày
smile
andy10B trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
link

Please answer and bình luận on my phiếu bầu i created thanks đã đăng cách đây 14 ngày
Hermione4evr đã đưa ý kiến …
Vote here for Harry Potter bức ảnh Contest Round 30 - At Potions Class
link

Round 31 is open now!
link đã đăng cách đây 19 ngày