★☆ ★☆ ★☆

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • vượt qua, cross academy, vampire province
  • Favorite TV Show: anime series , F.R.I.E.N.D.S ,House MD, big bang theory ,young sheldon
    Favorite Movie: umm....many!:P......all time favourite Ḣἀᶉᶉẏ ᶈởᶋᶋᶒᶉ
    Favorite Musician: linkin park, backstreet boys, imagine Những câu chuyện về rồng and also many individual artists
    Favorite Book or Author: harry potter and some selected authors! And manga! :D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xXitachiXx trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Is the black reaper, Ken kaneki? hoặc another version of him. đã đăng cách đây một ngày 1
smile
applebear123 đã đưa ý kiến về Ngạ quỷ ở Tokyo
Tokyo Ghoul Re: / Season 3 Episode 13 will air in october 2018. đã đăng cách đây 4 ngày
smile
applebear123 đã đưa ý kiến về anime
Tokyo Ghoul Re: / Season 3 Episode 13 will air in october 2018. đã đăng cách đây 4 ngày