★☆ ★☆ ★☆

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • vượt qua, cross academy, vampire province
  • Favorite TV Show: anime series , F.R.I.E.N.D.S ,House MD, big bang theory ,young sheldon
    Favorite Movie: umm....many!:P......all time favourite Ḣἀᶉᶉẏ ᶈởᶋᶋᶒᶉ
    Favorite Musician: linkin park, backstreet boys, imagine Những câu chuyện về rồng and also many individual artists
    Favorite Book or Author: harry potter and some selected authors! And manga! :D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào u alive in there it seems u really r inactive now a days......he h eh đã đăng cách đây 4 ngày
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào there mate...loooong time no see...........u alive in there..........????

hows life........???

watching any animes lately.........???? đã đăng cách đây 12 ngày
Shukuya đã đưa ý kiến …
Cute name! đã đăng cách đây 17 ngày