J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Woomy! đã đăng cách đây 6 ngày
sunny
JennieRubyJane trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
LOL – Liên minh huyền thoại no I don't know. Who is he? đã đăng cách đây 7 ngày
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
What does Pot of Greed do again? đã đăng cách đây 8 ngày