J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

worried
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I have a fear that Pidge AKA Katie Holt from VLD is going to take the ngôi vua, ngai vàng away from Nu-13 as my yêu thích girl. đã đăng cách đây 7 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
Whaaaaaaaat? cách đây 7 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
link cách đây 7 ngày
BlindBandit92 đã bình luận…
^ cách đây 6 ngày
cool
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your banner on your thông tin các nhân is awesome. đã đăng cách đây 8 ngày
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây 14 ngày