J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lanalamprouge trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop đã đăng cách đây một ngày 1
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Are bạn guys really feeling it? đã đăng cách đây 4 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
That's a prettty good câu hỏi !!!! cách đây 3 ngày
heart
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I think I instantly fall in tình yêu with this character.

https://knowyourmeme.com/photos/1502284-pokemon-sword-and-shield đã đăng cách đây 7 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
She looks damn fine 👌 !!!! cách đây 7 ngày
Riku114 đã bình luận…
Mood XD cách đây 7 ngày