J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Can someone please tiebreak the countdown phiếu bầu I have posted? I don't want to make a tiebreaker phiếu bầu and wait for a ngày hoặc two.

link đã đăng cách đây 16 giờ
Karoii-chan đã bình luận…
Hope that solves your issue! cách đây 15 giờ
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Am I lucky that one of my video game series had always released the games on my birthday month? Because I always had an excuse to buy as my birthday present. đã đăng cách đây 2 ngày
ben15delas đã bình luận…
That's awesome cách đây 2 ngày
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Just played BlazBlue: vượt qua, cross Tag Battle online against another player and he got salty then he called me a Spamming chó cái, bitch for playing Nu-13 and he was the one who also played as Nu-13. Hypocrites these days. đã đăng cách đây 12 ngày
BlindBandit92 đã bình luận…
He needs to GET GUD cách đây 12 ngày
TheLefteris24 đã bình luận…
^ GG, my Man !!!! cách đây 12 ngày