J.T. the Nu-13 Obsesser

thành viên fanpop từ năm September 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
As awful as this năm is overall, this giáng sinh was one of better ones. I finally get to spend some quality time with my parents! đã đăng cách đây 2 tháng
Canada24 đã bình luận…
Good cách đây 2 tháng
sunny
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Oh xin chào there, dude. Sure, no problem. I'll give things my best though it seems like Jet has already beaten me to it regarding your latest post XD Welp, still added my own spin to it as a bình luận LOL – Liên minh huyền thoại !!!! đã đăng cách đây 2 tháng
SwordofIzanami đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Tomorrow is going to be my birthday! đã đăng cách đây 3 tháng
zanhar1 đã bình luận…
Happy almost birthday cách đây 3 tháng
BlindBandit92 đã bình luận…
Happy Birthday cách đây 3 tháng
Jet-Black đã bình luận…
Happy Birthday 🥳 cách đây 3 tháng
TheLefteris24 đã bình luận…
Can't NOT congratulate bạn on here as well. Happy belated Birthday !!!! cách đây 3 tháng