Chelsea Horan(;

thành viên fanpop từ năm June 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lyss501 đã đưa ý kiến …
are bạn in tình yêu with Niall Horan?? because i am!!!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
smile
tanyya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi, thanks for the add! =) đã đăng hơn một năm qua
selenajr47 đã đưa ý kiến về Niall Horan
Like if bạn tình yêu Niall<333 đã đăng hơn một năm qua