klost004

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female, 37 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Mất tích (Jate/Suliet/Jun/PB&J/Despenny), Supernatural (Dean&Sam/Destiel), The Walking Dead, True Blood, The Vampire Diaries, Days Of Our Lives
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

glee12 đã đưa ý kiến …
thanks so much for making the melanie and nathan club ! its so great đã đăng hơn một năm qua
klost004 đã bình luận…
you're welcome!! ♥ :) hơn một năm qua
heart
klost004 đã đưa ý kiến về Nathan and Melanie
Melanie and Nathan belong together.... đã đăng hơn một năm qua
LaurenSalvatore đã bình luận…
I so agree! hơn một năm qua
glee12 đã bình luận…
mee too hơn một năm qua
glee12 đã bình luận…
I hate Philip SOO MUCH hơn một năm qua
nandacavalieri trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I tình yêu your Mất tích video on Youtube :D đã đăng hơn một năm qua