Sahar~ Obsessed with Vampire Diaries & The Hunger Games. It's unhealthy!

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 26 clubs Die-Hard (26) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
paigedesiree trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
The vampire diaries rules đã đăng hơn một năm qua
sahour95 đã đưa ý kiến về Klaus & Caroline
"If Tyler was still sired to me, he would never hurt you. I wouldn't let him" Why bạn so adorable, Klaus? You're frigging killing me! đã đăng hơn một năm qua
Saku15 đã bình luận…
Yes!!!! He's so adorable!!!! hơn một năm qua
modernfan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks! yeah, Captain Hook's awesome! đã đăng hơn một năm qua