Sahar~ Obsessed with Vampire Diaries & The Hunger Games. It's unhealthy!

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 26 clubs Die-Hard (26) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A điểm thưởng for your Jack/Kate video đã đăng hơn một năm qua
heart
Hootlover0519 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your icons! đã đăng hơn một năm qua
smile
LowriLorenza89 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
các điểm thưởng for your Kate Austen các hình nền đã đăng hơn một năm qua