♣Ivana♥✔ Verified MJ Lover♥ ♥✔ Verified Johnny Depp Lover ♥

thành viên fanpop từ năm October 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
brileyforever77 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back:) đã đăng hơn một năm qua
big smile
CrisBxFBxATxN trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks a lot for the add back!! ^-^ đã đăng hơn một năm qua