journee mj

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 24 years old
  • indianapolis, indiana
  • Favorite TV Show: Spongebob .!!!! all nick shows,the wayan bros<-----LOL,fresh prince of bel air,i tình yêu lucy,jersey shore,late night with jimmy fallon
    Favorite Movie: Moonwalker,(any of mj short films),the wiz,the jackson's an american dream lion king,17 again,hairspray,grease, many thêm ....................
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: moonwalk- michael jackson ) ,starting over - latoya jackson any other genres: drama
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

journeemj đã đưa ý kiến về Michael Jackson
Check out my new Michael fanfic on mjfiction.com. link

I will also post it on here to in the bài viết section it will be titled CRAZY.SEXY.COOL &KING OF POP

SEE bài viết FOR thêm information đã đăng hơn một năm qua
journeemj đã đưa ý kiến về Lisa "Left Eye" Lopes
Does anyone know what Lisa's yêu thích hoa was ? đã đăng hơn một năm qua
smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi, Journee đã đăng hơn một năm qua