Cherie

thành viên fanpop từ năm July 2007

  • Female
  • Florida
  • Favorite Movie: Little Miss Sunshine, ect
    Favorite Musician: The Decemberists The White Stripes The Arcade ngọn lửa, chữa cháy Metric Mostly Indie stuff, but I listen to Alternative and Blues hoặc anything.
    Favorite Book or Author: Devid Sedaris - The funniest man on earth.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Shining-Pearls trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your picture! đã đăng hơn một năm qua
Aiko_chan đã đưa ý kiến …
Hello, do bạn want to subscribe to the page Osamu Mukai?

link đã đăng hơn một năm qua
kimmie-sasuke đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua