Rosalie Winchester

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female
  • Awesome Town, bạn wouldn't know where it is.
  • Favorite TV Show: Game of Thrones, Avatar the Last Airbender, Death Note, Black Butler, Doctor Who, Sherlock, and Supernatural.
    Favorite Movie: Dr. Horrible's Song-Along Blog
    Favorite Musician: Panic! At the Disco, Fall Out Boy, Fun., the Beatles, and MY CHEMICAL ROMANCE.
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Lord Of the Rings, Eragon, Death Note, Mr. Monster.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
jennipop22 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks for uploading that funny Twilight review. XD đã đăng hơn một năm qua
blush
alexthedog đã đưa ý kiến …
Sorry about that... :x đã đăng hơn một năm qua
emilyroxx đã bình luận…
Sorry about what? XD hơn một năm qua
alexthedog đã bình luận…
The picture I đã đăng :P hơn một năm qua
emilyroxx đã bình luận…
Oh, that's okay. xD I figured that was it anyway, I was just like, "NOOOO!" hơn một năm qua
emilyroxx đã đưa ý kiến về Biggerstaff Family
Okay...what happened to Gemonk? SHE IS NOT HERE!!! D: đã đăng hơn một năm qua
simpleplan đã bình luận…
A troll most have ate her hơn một năm qua
kris10853 đã bình luận…
She just....lurks the spot. hơn một năm qua