Reiko☑Verified Dark Royalty☑

thành viên fanpop từ năm September 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
16falloutboy trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
No problem!~ :) thanks for the add back!! ^^ đã đăng hơn một năm qua
lovebaltor trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your biểu tượng of Ciel is in his dress though

So fab đã đăng hơn một năm qua
kiss
onemoresoul trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
người hâm mộ my stuff plz link
i can help bạn anytime, just ask ^^ đã đăng hơn một năm qua