thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Favorite TV Show: True Blood, Friends, Misfits, Gossip Girl, Romeo x Juliet, đào Girl :D
    Favorite Movie: A Walk To Remember, Letters To Juliet+ALL Disney phim chiếu rạp
    Favorite Musician: Glee, Enrique Inglesias, Eminem, Escape The Fate :P
    Favorite Book or Author: Uglies, The Last Song, Beastly ;)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Blader1367 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
7 đã đăng hơn một năm qua
Blader1367 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
6 đã đăng hơn một năm qua
Blader1367 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
5 đã đăng hơn một năm qua