thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 30 years old
  • Yucatan, Merida
  • Favorite TV Show: Total Drama Series, Anime, Big Time Rush.
    Favorite Movie: Hunger Games, Harry Potter, Disney, ngôi sao Wars
    Favorite Musician: Big Time Rush (Especially James Maslow)
    Favorite Book or Author: Manga, Harry Potter, Hunger Games Saga, Secret Garden, Horror, Romantic. (There´s not a game section but I enjoy Visual Novels too).
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BB2010 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn won Round 122 of Best Lyric! đã đăng cách đây 4 ngày
BB2010 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
điểm thưởng 2 đã đăng cách đây 4 ngày
BB2010 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn won Rounds 121 and 122 of Best Quote! điểm thưởng 1 đã đăng cách đây 4 ngày